גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"וידבר משה"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת פינחס
שנת תש"ט

מפקד ישראל

במדבר פרק כו, פסוקים א - נא

גיליון זה הוא גיליון מילואים לגיליון פנחס תש"ד, העוסק אף הוא בקטע זה.

עיין שם וצרפנו אליו.

א.  שאלה כללית

אברבנאל, שואל:

איך היה אפשרי, שעם גדול כזה, כל יוצאי מצרים בימים רבים, קרוב לארבעים שנה, לא נתוספו אלא מעט מזער? כי הנה כשנמנו בתחילה היו 603.550, ועתה לסוף הארבעים שנה היו 601.730. והוא דבר זר ורחוק מאוד ששש מאות אלף רגלי בארבעים שנה לא נתוספו והולידו, אלא אלף ושמונים נפש.

1.

השווה את מספר הפקודים במקומנו למספרים שבמפקד במדבר פרק א'; נסה למצוא סיבת אחדים מן השינויים הגדולים.

2.

הסבר שאין סוף דברי אברבנאל סותר את תחילת דבריו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר