גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"עבד"-"אחיך"

ג.

"אחיך העברי"

ד.

"הענק"

ה.

"עמך"

ו.

"ואף לאמתך תעשה כן"

ז.

"לא יקשה בעיניך"

פרשת ראה
שנת תש"ט

עבד עברי

דברים פרק טו, פסוקים יב - יח

א.  שאלה כללית

קרא בגיליון בא תש"ט את דברי רבנו חננאל, חזקוני ובנו יעקב המובאים שם בעניין שאילת הכלים ממצרים.

התוכל להביא סיוע מלשון הפסוקים כאן לדעה האומרת, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את המצרים, שינהגו בנו בדין תורה בשעת שחרור העבד העברי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר