גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרק

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

"מעונה אלוקי קדם..."

ד.

"ומתחת"

ה.

"ויגרש מפניך אויב" - שאלות ברש"י

פרשת וזאת הברכה
שנת תש"ט

הברכה לכלל ישראל

דברים פרק לג, פסוקים כו - כט

א.  למבנה הפרק

רש"י, פסוק כ"ה:

ד"ה ברזל ונחושת: עכשיו הוא מדבר כנגד כל ישראל, שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספָר ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים ליכנס בה, כאילו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחושת. דבר אחר ברזל ונחושת מנעלך: ארצכם נעולה בהרים שחוצבין מהם ברזל ונחושת, וארצו של אשר היתה מנעולה של ארץ ישראל .

ד"ה וכימיך דבאך: וכימיך שהם טובים לך שהן ימי תחילתך, ימי נעוריך, כך יהיו ימי זקנתך שהם דואבים זבים ומתמוטטים, דבר אחר וכימיך דבאך: וכימיך שהם טובים לך, כמניין ימיך כל הימים אשר אתם עושים רצונו של מקום, יהיו דבאך, שכל הארצות דובאות כסף וזהב לארץ ישראל, שתהא מבורכת בפירות, וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כספם וזהבם אשקלונ"ט הכסף והזהב כלה מהם, שהם מזיבות אותו לארצכם.

פסוק כ"ו:

ד"ה אין כאל: דע לך, ישורון, שאין כאל בכל אלוהי העובדי כוכבים, ולא כצורך צורם.

ראב"ע, פסוק כ"ה:

ד"ה ברזל ונחושת: כי בחלקו יהיה הרי ברזל ונחושת.

פסוק כ"ו:

ד"ה אין כאל: שב לברך הכלל.

פסוק ב':

ד"ה אש דת למו: ...והנכון בעיני, שהפרשה היא ברכה כלל לכל ישראל, ואחר כך פירט לכל שבט ושבט. ואחר כן כללם במקום "אין כאל ישורון"...

ספורנו, פסוק ב':

ד"ה ויאמר: וקודם שהתחיל הברכה המתחלת "ברזל ונחושת מנעליך", אמר זאת ההקדמה והתפלל על השבטים למען תחול ברכתו, כי אמנם דברי הברכה בכל מקום מדברים עם המבורך כאומרו "אמור להם". וכן כל דבריו מ"ברזל ונחושת" עד "על במותימו תדרוך" היו עם ישראל אבל דבריו הקודמים היו עם האל לבקש מלפניו על עמו.

פסוק כ"ו:

ד"ה אין כאל ישורון: אחר שסיים תפילתו על השבטים, התחיל בברכת ישראל בכלל, ואמר: אתה, ישורון, בהיות כי אין כאל יכול על כל ובלתי משתנה, תהי מלכותך נבדלת מכל שאר המלכויות בשתים. ראשונה שלא ייכנסו בה אומות להילחם ולא יחמוד איש את ארצך מיראתה, כמו שהיה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע. כאילו תהיה הארץ נעולה במנעולי ברזל ונחושת. שנית, שלא תהיה מלכותך עולה ויורדת, כמו מלכות אומות העולם בעלות מזלם, ויורדת בירידתו, מפני שהם תחת הנהגת צבאות השמים אבל אתה "כימיך", שהם ימי הנעורים ותחילת כניסתך לארץ, כן יהיה "דבאך" ועת זקנתך "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ", וברכתי זאת תחול.

שתי דעות מובאות כאן ביחס למבנה הפרק כולו. אלו הן ומה נימוקיהן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר