גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"ויאמר"

ג.

"ויחשבה לו צדקה"

ד.

שאלות כלליות

ה.

"גלות אדום"

ו.

ענין הבתרים - שאלות ברש"י

ז.

"וישב"

ח.

"כי גר יהיה זרעך"

פרשת לך לך
שנת תש"ב

ברית בין הבתרים

בראשית פרק טו

א.  שאלה כללית

מה היא השקפתם של האבות, לפי דברי רש"י, על מלחמת מגן כשמסתיימת בנצחון?
עיין רש"י, פסוק א':

ד"ה אחר הדברים האלה: כל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג (ב"ר) אחר הדברים האלה אחר שנעשה לו נס זה, שהרג את המלכים והיה דואג ואומר: שמא קיבלתי שכר על כל צדקותי. לכך אמר לו המקום: "אל תירא אברם אנכי מגן לך" - מן העונש, שלא תיענש על כל אותן נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג על קיבול שכרך - "שכרך הרבה מאוד".

 וגם בפרק ל"ב פסוק ח':

ד"ה ויירא ויצר לו: "ויירא" - שמא יהרג (ב"ר ותנחומא) "ויצר לו" - אם יהרוג הוא את אחרים.

עיין גם דברי הימים א' פרק כ"ח פסוק ג':

"וְהָאֱ-לֹהִים אָמַר לִי לֹא תִבְנֶה בַיִת לִשְׁמִי כִּי אִישׁ מִלְחָמוֹת אַתָּה וְדָמִים שָׁפָכְתָּ".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר