גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה נאום יהודה

ב.

"אדוני שאל את עבדיו"

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

"ומת"

ה.

"...כי שנים ילדה לי..."

ו.

שאלות בדברי רמב"ן

ז.

"...להתאפק..."

ח.

שאלה כללית

ט.

שאלות כלליות

י.

"שרי מקנה"

יא.

שאלות בדברי רד"ק

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תש"ב

נאום יהודה וישראל במצרים

בראשית פרק מד, יח-לד - פרק מז, א-יא

א.  מבנה נאום יהודה

1.

חלק את הנאום לפסקאות, וסמן את נקודת הגובה.

2.

סמן את המאורעות של הפרשה הקודמת (פרקים מ"ב, מ"ג, מ"ד), שהושמטו בנאומו של יהודה, ונמק את סיבת השמטתם.

דוגמה: אברבנאל:

"והנה לא זכר תואנת המרגלים, כדי שלא יפתח פיו של שטן, ולא ישוב לדבר בה עוד"

. מצא טעם נוסף להשמטה זו.

3.

מה סגולותיו הריטוריות של נאום זה?

(שאלה זו, שהיא יותר ספרותית מאשר פרשנית – רק לחובבים).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר