גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"ואני אקשה..."

ג.

"ויחזק לב פרעה" - שאלות ברש"י

ד.

שאלות כלליות

ה.

"להוציא את הכנים" - שאלות ברש"י

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת וארא
שנת תש"ב

וארא

שמות פרק ז

א.  שאלה כללית

מה טעם צווה ה' למשה (או אל אהרן) לעשות פעולה מסוימת לפני המכה, כגון הרמת המטה, זריקת הפיח וכדומה?

עיין:

פרק ז' פסוק י"ב "קח מטך ונטה ידך".

פרק ח' פסוק א' "נטה את ידך".

פרק ח' פסוק י"ב "והך את עפר הארץ".

פסוק ס"ח "וזרקו משה".

פרק ט' פסוק כ"ב "נטה את ידך".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר