גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלה כללית

ד.

"ועצם לא תשברו בו"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

"בעבור זה"

פרשת בא
שנת תש"ב

פסח

שמות פרק יב

הערה: רצוי שתענה הפעם על כל השאלות מפאת חשיבותן. לאלה שאין להם הפנאי הדרוש לכך: ענו על השאלות ג, ד, ו ולחלק מן ב.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

פסוק ג'

"דַּבְּרוּ אֶל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת"

רש"י:

ד"ה דברו אל כל: (מכילתא) וכי אהרן מדבר, והלוא כבר נאמר "אתה תדבר"? אלא חולקין כבוד זה לזה, ואומרים זה לזה: למדני. והדיבור יוצא מבין שניהם, כאילו שניהם מדברים.

ד"ה אל כל עדת: (מכילתא) דברו היום בראש חודש, שיקחוהו בעשור לחודש הזה - פסח מצרים מקחו בעשור ולא פסח דורות (פסחים צו).

ד"ה שה לבית אבות: (שם) למשפחה אחת. הרי שהיו מרובין יכול שה אחד לכולן? תלמוד לומר "שה לבית".

1.

העתק את הפסוק בסימני פיסוק בהתאם לפירוש רש"י.

2.

באר את ההבדל בין בית אבות ובין בית.

3.

באר את הביטויים ברש"י: "מקחו", "פסח מצרים", "פסח דורות".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר