גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי אברבנאל

ב.

"אז ישיר משה"

ג.

שאלות באונקלוס

ד.

"עזי וזמרת יה"

ה.

השוואת מפרשים

ו.

"נורא תהילות"

ז.

"...אימתה ופחד" - שאלות ברש"י

פרשת בשלח
שנת תש"ב

שירת הים

שמות פרק טו, פסוקים א - יט

עצה טובה: בקשר למלחמת עמלק קרא: רש"י ד"ה כי יד על כס יה; רמב"ן סוף הפרשה וטעם העונש, ובייחוד: ראש השנה פרק נ, משנה ח.

א.  שאלות בדברי אברבנאל

אברבנאל, כותב בהקדמתו לשירה:

כל שירה, יסדו לה מערכות ניגונים ידועים. ולזה תמצא בשירה הזאת, כי בעבור המשקל נדחקו האותיות והוצרך בהרבה מקומות להאריך ולהוסיף אותיות, כדי להצדיק המשקל והניגון ובמקומות הוצרך לחסר אות גם כן מפני זה... התחשוב שטעה אדון הנביאים בדקדוק האותיות וסדר כתיבתם? אלא שעניין השיר וצורך הניגון והזמר הצריכו לכך.   

עבור על כל השירה וציין את האותיות הנוספות והחסרות מן הטעם הנ"ל!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר