גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"מכה איש" - שאלות ברש"י

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלה כללית

ד.

"אם" - שאלות ברש"י

ה.

פירוש ביטויים - שאלות ברש"י

ו.

"ומכרו את השור" - שאלות ברש"י

ז.

פינה דקדוקית - רק לחובבים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תש"ב

"מכה איש..."

שמות פרק כא, פסוקים יב - לז

א.  "מכה איש" - שאלות ברש"י

פסוק י"ב

"מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת"

רש"י:

ד"ה מכה איש: (סנהדרין פד) למה נאמר לפי שנאמר (ויקרא כד י"ז) ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת שומע אני הכאה בלא מיתה תלמוד לומר מכה איש ומת אינו חייב אלא בהכאה של מיתה, ואם נאמר מכה איש ולא נאמר ואיש כי יכה הייתי אומר אינו חייב עד שיכה איש הכה את האשה ואת הקטן מניין תלמוד לומר כי יכה כל נפש אדם אפילו קטן ואפילו אשה, ועוד אילו נאמר מכה איש שומע אני אפילו קטן שהכה והרג יהא חייב תלמוד לומר (שם) ואיש כי יכה ולא קטן שהכה ועוד כי יכה כל נפש אדם אפילו נפלים במשמע תלמוד לומר מכה איש שאינו חייב עד שיכה בן קיימא הראוי להיות איש (מכילתא). 

1.

העתק דברי רש"י, וסמן אותם בסימני פיסוק.

2.

באיזה משני הפסוקים (פסוקנו וויקרא כ"ד י"ז) שעליהם מדבר רש"י הנושא הוא בעל היקף רחב יותר, ובאיזה מהם המשלים [-המושא] הוא בעל היקף רחב יותר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר