גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת פסוקים

ב.

"עולה"

ג.

"מדו בד"

ד.

שאלות כלליות

ה.

"אם על תודה" - שאלות ברש"י

ו.

"דם לא תאכלו"

פרשת צו
שנת תש"ב

הלכות שונות

ויקרא פרק ו

א.  השוואת פסוקים

פרשה זו בחלקה הראשון היא השלמה לפרשה הקודמת.

(עיין רשב"ם, פרק ו' פסוק ב':

ד"ה צו את אהרן: כל הקורבנות האמורים בפרשת ויקרא חוזר וגומר כל דיניהם.).

ההבדלים שבין שתיהן - סיבתם בהבדל שבין הפסוקים:

פרק א' פסוק ב':

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם"

ובין:

פרק ו' פסוק ב':

"צַו אֶת אַהֲרֹן וְאֶת בָּנָיו לֵאמֹר"

1.

הסבר את ההבדל שבמבנה הכתובים ובסדר הקרבנות בין שתי הפרשיות (בפרשת צו: שלמים בסוף) מתוך ההבדל הנ"ל.

(עיין רמב"ן, פסוק י"ח:

ד"ה זאת תורת החטאת: היה הציווי בסדר ויקרא, עולה ומנחה וזבח השלמים והחטאת והאשם, כי בתחילה דיבר בקרבנות הנדבה, ואחרי כן בקרבנות החובה על חטא. אבל בכאן היה הביאור לעולה ולמנחה, ואחר כך בחטאת ואשם, כי רצה לבאר דיני קודשי קודשים, כי המשפט אחד להם, כמו שאמר במנחה (פסוק י) "קודש קודשים היא כחטאת וכאשם", ואחרי כן יבאר דין קודשים קלים.)

2.

הסבר למה באו פרטי תורת העולה ופסוקים א'-ו' כאן ולא בפרק א' – מתוך ההבדל הנ"ל.

3.

מה הפסוק שבו מסתיימת תורת הקרבנות בפרשה זו, ומה הקושי שבו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר