גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"כמתאוננים"

ב.

"וישובו"

ג.

"אשר נאכל במצרים חינם"

ד.

"אל המן עינינו"

ה.

"והמן כזרע גד"

ו.

"האנכי הריתי..."

ז.

שאלות ודיוקים ברש"י

ח.

"ואל אראה ברעתי"

ט.

שאלה כללית

י.

שאלה באונקלוס

פרשת בהעלותך
שנת תש"ב

תלונות ישראל

במדבר פרק יא

עצה טובה: למד תהלים ע"ח ועיין ברש"י ורד"ק שם.

א.  "כמתאוננים"

פסוק א' 

"וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים רַע בְּאָזְנֵי ה' וַיִּשְׁמַע ה' וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ ה' וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה"

רש"י:

ד"ה כמתאוננים: אין מתאוננים אלא לשון עלילה - מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום, וכן הוא אומר בשמשון (שופטים י"ד ד') "כי תואנה הוא מבקש".

ד"ה רע באוזני ה': תואנה שהיא רעה באוזני ה' שמתכוונים שתבוא באזניו ויקניט. אמרו: אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה שלשה ימים, שלא נחנו מעינוי הדרך.

ראב"ע:

ד"ה כמתאוננים: מגזרת אוון, וכן "מחשבות אונך" וטעם "וישמע ה'" שדיברו דברי אוון.

רמב"ן:

ד"ה כמתאוננים: ... ואמר "כמתאוננים", כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. והיה רע בעיני ה', שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם, והם היו כאנוסים ומוכרחין מתאוננים ומתרעמים על עניינם. ולכך אמר בשנייה (פסוק ד') "וישובו ויבכו גם בני ישראל", כי היה חטאם הראשון להתרעם על חסרון הנאותיהם במדבר, וישובו עוד לעשות כעניין ההוא, ולא לקחו מוסר על אש ה' שבערה בם.

ספורנו:

ד"ה כמתאוננים: על טורח הדרך, לא מתאוננים בלבם באמת, כי לא היתה אצלם שום סיבה ראויה לזה שיתאוננו, אבל היו מתאוננים בדבריהם לנסות.

1.

מה היה חטא העם בתבערה, לפי המפרשים?

2.

מה פירוש המילה "כמתאוננים", לפי הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר