גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יזכור הכתוב לכל אחד בשמו

ב.

אופיים של הנשיאים

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

שלא יגיס דעתו

פרשת נשא
שנת תש"כ

הנשיאים

במדבר פרק ה

א.  יזכור הכתוב לכל אחד בשמו

ר' יצחק עראמה, בספרו עקדת יצחק בהקדמה לספר במדבר:

...שאין להם עמידה וקיום במין בלבד, ככל שאר הנמצאות ההוות ונפסדות, אלא להעלותך אל על... לומר שכל אחד יהיה לו חשיבות בפני עצמו כמלך וככהן, וכעין שנאמר (תהלים פ"ז) "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה". ולפי זאת הסגולה נאמר גם כן בכוכבים "לכלם בשם יקרא"... כי באמת חיבה יתירה נודעת להם בזה; וזה טעם נפלא למה שיזכור הכתוב לכל אחד ואחד בשמו ויחסו בשוה... כי כולם שוים במעלה, ומעלת כל אחד נפרדת ממעלת חברו.

מהי התמיהה בפרשת במדבר ובפרקנו שרצה ליישב בדבריו אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר