גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שליחת המרגלים (1)

ב.

שליחת המרגלים (2)

ג.

להשביע עינם בטוב הארץ

ד.

בביאור "ויהס... אל משה" - שאלות ברש"י

פרשת שלח לך
שנת תש"כ

המרגלים

במדבר פרק יג

א.  שליחת המרגלים (1)

פסוק ב'

"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן"

רש"י:

ד"ה שלח לך: לדעתך, אני איני מצוה לך. אם תרצה – שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו: "נשלחה אנשים לפנינו" כמו שנאמר (דברים א' כ"ב) "ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר...". ומשה נמלך בשכינה, אמר: אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר (שמות ג' י"ז) "אעלה אתכם מעני מצרים וגו'" חייכם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים למען לא יירשוה.

ראב"ע:

ד"ה שלח לך: כתוב שהשם אמר לישראל (דברים א' כ"א) "עלה רש" והם אמרו "נשלחה אנשים" אז אמר ה': "שלח לך אנשים".

1.

מהי השאלה שביישובה עוסקים רש"י וראב"ע?

2.

האם שווים רש"י וראב"ע בתשובותיהם לשאלה הנ"ל?

3.

מהי ראייתו של רש"י משמות ג' י"ז - מה עניין "עני מצרים" לענייננו?

4.

דברי רש"י (הלקוחים מדברי חז"ל) האחרונים ("חייכם שאני נותן להם...") תמוהים מאד. מה הפליאה וכיצד יש ליישבה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר