גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ושפטו את העם" - שאלות ברש"י

ב.

"לא תטה משפט..."

ג.

"צדק צדק תרדוף"

ד.

פרשת המלך

ה.

"לא תוכל"

ו.

שאלות כלליות

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תש"ב

שופטים ופרשת המלך

דברים פרק טז - פרק יז, יד-כ

א.  "ושפטו את העם" - שאלות ברש"י

פסוק י"ח 

"וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם"

רש"י:

ד"ה ושפטו את העם: מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט צדק.

במה נוטה רש"י פה ממשמעות הכתוב, ומה המריצו לפרש כן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר