גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקבלת פרקנו להאזינו

ב.

תלמיד חכם שפרש מן התורה

ג.

הוראת "כבוד"

ד.

דימוי "מקור מים חיים"

ה.

שאלות לפסוק "כי שתים רעות" וכו'

ו.

בהבנת הפסוק "אותי עזבו" וכו'

ז.

"נתקתי" ו"שברתי"

פרשת מטות - מסעי
שנת תש"כ

הפטרה שניה מג' דפורענותא

ירמיהו פרק ב, פסוקים ו - כח

הערה: להפטרה זו עיין גם גיליון מטות-מסעי תשי"ט!

א.  הקבלת פרקנו להאזינו

הבאור:

אם נערוך דברי הפסוקים האלה אל דברי אדון הנביאים בפרשת האזינו, שהמה גם כן תוכחת מגולה, נמצא הכתובים מקבילים זה לעומת זה. ונראה כאילו יעורר ירמיהו פה וירמוז על יעודי משה רבנו שיבואו אל הפועל לאמור: הלא ידעתם, הלא שמעתם, הלא הוגד מראש לכם, ועתה יבואו כל הדברים ולא יאחרו.
שם נאמר (דברים ל"ב י'): "ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון" ופה נאמר "המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה...".

מצא עוד הקבלות בין פסוקי פרקנו לבין פסוקי האזינו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר