גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

מדברי המדרש

ג.

"כי אתם ידעתם"

ד.

שאלות כלליות

ה.

פינה בלשנית-דקדוקית

פרשת נצבים - וילך
שנת תש"ב

"אתם נצבים..."

דברים פרק כט, פסוקים ט - כ

א.  שאלה כללית

פסוק י'

"מֵחֹטֵב עֵצֶיךָ עַד שֹׁאֵב מֵימֶיךָ"

רש"י:

ד"ה מחוטב עציך: מלמד שבאו כנעניים להתגייר בימי משה, כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע, וזהו האמור בגבעונים "ויעשו גם המה בערמה", ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים.

ראב"ע:

ד"ה ראשיכם: והטעם כי הנשיאים סמוכים, ואחריהם הזקנים, ואחריהם השוטרים, ואחריהם כל איש ישראל הנזכרים, ואחריהם הטף בזכרים, ואחריהם הנשים, ואחריהם הגרים.

רמב"ן:

ד"ה ראשיכם שבטיכם: והזכיר עוד הטף והנשים והגרים וחוטבי עצים ושואבי מים אשר להם מערב רב. והביא שם הטף, להביאם בברית, כי אפילו עם הדורות העתידים יכרות ברית, או כדי לזכותם כטעם שאמרו בהקהל (חגיגה ג.). 

מה קשה למפרשים האלה, ואיך הם מתרצים את הקשיים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר