גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תועלת גניבת הברכות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"לפני ה'" "לפני מותי"

ד.

"עלי קללתך בני"

ה.

שאלות בספורנו

ו.

שאלות סגנון

פרשת תולדות
שנת תש"ד

ברכותיו של יצחק

בראשית פרק כז

א.  תועלת גניבת הברכות

אברבנאל, מקשה:

איך חשבה רבקה שהברכות שיתן יצחק ליעקב בחשבו שהוא עשו יועילו ליעקב, בהיות כוונתו לברך את עשו ולא את יעקב, והנה הכל הולך אחרי הכוונה... ואיך אם כן חשבה הצדקת ויעקב גם כן שהברכות המכוונות לעשו יועילו ליעקב שלא עלה על לבו של יצחק לתתן לו?

ענה לשאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר