גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"לא-להים פתרונים - ספרו נא לי"

ג.

החלומות ופתרוניהם

ד.

מי משך את יוסף מהבור ומכרו?

ה.

"כי טוב פתר"

ו.

שאלות סגנון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תש"ד

יוסף והחלומות

בראשית פרק מ

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק א'

ד"ה אחר הדברים האלה: לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו, הביא להם הקב"ה סורחנם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו, ועוד, שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם.

מדוע לא הסתפק רש"י בסיבה הראשונה והוסיף "ועוד, כדי שתבוא וכו' "?

2) פסוק ה'

ד"ה ויחלמו חלום שניהם: ויחלמו שניהם חלום - זה פשוטו.
ומדרשו: כל אחד חלם חלום שניהם - שחלם את חלומו ופתרון חברו. וזהו שנאמר: וירא שר האופים כי טוב פתר.

מה ההבדל הסינטקטי בהבנת הפסוק בפשט ובדרש?

3) פסוק ז'

ד"ה זועפים - עצבים כמו (מלכים א' כ') סר וזעף (מיכה ז') זעף ה' אשא.

יש ממפרשי רש"י התמהים למה לא הביא רש"י לדוגמה את דניאל פרק א' פסוק י':

"וַיֹּאמֶר שַׂר הַסָּרִיסִים לָמָּה יִרְאֶה אֶת פְּנֵיכֶם זֹעֲפִים..."

הנראה מתאים יותר למקומנו. נסה לישב את התמיהה!

4) פסוק כ'

ד"ה יום הולדת: יום לידתו וקורין לו יום גינוסיא ולשון הולדת לפי שאין הולד נולד אלא ע"י אחרים, שהחיה מילדת את האשה, ועל כן החיה נקראת מילדת וכן (יחזקאל ט"ז) ומולדותיך ביום הולדת אותך, וכן (ויקרא י"ג) אחרי הוכבס את הנגע, שכיבוסו על ידי אחרים.

מה קשה לו, ומה הצריכו להאריך כל כך?

5) פסוק כ"ג

ד"ה ולא זכר: בו ביום.

ראב"ע:

לא הזכירו בפה אל פרעה. כן ומשא ה' לא תזכירו עוד; זכר את ושתי.

מה קשה לרש"י, ואיך מתרץ הראב"ע את הקושיה הזאת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר