גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ולא יכול יוסף להתאפק..."

ב.

"להתאפק לכל הנצבים..."

ג.

"העוד אבי חי..."

ד.

"אשר מכרתם..."

ה.

"אדון לכל מצרים..."

ו.

"פן תורש"

ז.

"ויטב בעיני פרעה..."

פרשת ויגש
שנת תשכ"ח

התוודעות יוסף לאחיו

בראשית פרק מה

א.  "ולא יכול יוסף להתאפק..."

פסוק א'

"וְלֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו
וַיִּקְרָא הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי"

1.

החוקר הגרמני גונקל כותב בפירושו לבראשית (גוטינגען 1917) לפסוקנו:

הוציאו כל איש: אופייני הוא לרוח העם הישראלי, שיוסף אינו שוכח גם ברגעי הזעזוע הנפשי הגדול את החשבונות הפיקחים: הוא מפחד שלא ימצא הדבר חן בעיני פרעה, שעומד הוא להביא בימי הרעב מהגרים זרים לארץ מצרים, ולכן מכלכל הוא כעת את כל ענינו בסתר, כדי שיוכל להעמיד את פרעה לפני עובדה מוגמרת.

הוכח את הכזב שבטיעונו!

2.

בנו יעקב טוען לעומתו:

ותינוק מישראל הלומד תורה אינו זקוק לפירושם של רש"י ורמב"ן, בכור שור אברבנאל והבאור, כדי לדעת מה היו מניעיו של יוסף בצוותו להוציא כל איש מצרי מעליו.

מהו הדבר שיודע גם תינוק מישראל הלומד תורה בעניין מניעיו של יוסף?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר