גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משה נתגדל ונתחנך בתרבות מצרית

ב.

למשמעות המושג "טוב הוא"

ג.

והרי היא הורגת אותו ודאי!

ד.

"מילדי העברים זה"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

"וירא כי אין איש"

ז.

שאלות לשון ותחביר

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שמות
שנת תש"ד

הולדת משה ובגרותו

שמות פרק ב, פסוקים א - יד

א.  משה נתגדל ונתחנך בתרבות מצרית

פסוק ג'

"וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר"

ראב"ע:

ד"ה ותחמרה: נחה ה"א כה"א ויקרא לה נבח בשמו. וזאת המלה נגזרת מן בחמר והוא טיט אדום מדבק ימצא בארץ ישראל. וכמוהו בארות בארות חמר. ובלשון ישמעאל יקרא אל חמר. ויוכבד עשתה כן, כי אמרה אל אראה במות הילד. אולי אחותו נתנבאה לעשות כן. ומחשבות השם עמקו ומי יכול לעמוד בסודו, ולא לבדו נתכנו עלילות. אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו. ועוד דבר אחר: כי אילו היה גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו לא היו יראים ממנו כי יחשבוהו כאחד מהם.

על השאלה הידועה: מה ראתה ההשגחה העליונה לסבב פני הדברים, שיובא משה רבנו ע"ה לבית המלכות ויתגדל ויתחנך בתרבות מצרית – עונה ראב"ע שלוש תשובות. הסבר כל אחת מהן!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר