גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בין רש"י לראב"ע

ב.

"אם תשא... ואם אין"

ג.

"הנה מלאכי" - מלאך ממש

ד.

"וביום פקדי ופקדתי"

ה.

מהו ה"עדי"

ו.

"הדבר הרע הזה"

פרשת כי-תשא
שנת תש"ד

חטא העגל

שמות פרק לב, כה - פרק לג, ו

גיליון זה הוא השלמה והמשך לגיליונות כי תשא - תש"ב, תש"ג. גם הם עסקו בחטא העגל ובעיקר בחלק הראשון של פרק ל"ב.

א.  בין רש"י לראב"ע

מה בין רש"י לראב"ע בפירוש הפסוקים הבאים.

נסה למצוא את הקו האופייני בפירושי ראב"ע האלה.

רש"י

ראב"ע

1. פסוק כ"ו

ד"ה כל בני לוי: (יומא ס"ו) מכאן שכל השבט כשר.

פסוק כ"ו

ד"ה בני לוי: שהם ממשפחתו.

פסוק כ"ח

ד"ה ויעשו בני לוי: ולא כל בני לוי.

2. פסוק כ"ו

ד"ה אחיו: מאמו והוא ישראל.

פסוק כ"ו

ד"ה והרגו: אפילו יהי אחיו.

3. פסוק כ"ט

ד"ה מלאו ידכם: אתם ההורגים אותם בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום (זבחים קט"ו).

פסוק כ"ט

ד"ה ויאמר משה: וכבר אמר להם כמו וייצר ה' אלהים ורבים ככה. ומילת מלאו דקדוקו זר, כי פעם הוא פועל יוצא ופעם עומד, והבנין קל.

 

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר