גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה פרשתנו ולתכנה

ב.

תרומת הדשן

ג.

"אשר תאכל האש את העולה"

ד.

אש המזבח

ה.

שאלה כללית

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת צו
שנת תש"ד

אש המזבח ותרומת הדשן

ויקרא פרק ו, פסוקים א - ו

א.  למבנה פרשתנו ולתכנה

פרשה זו (א'-ו') שני עניינים נאמרו בה: אש המזבח ותרומת הדשן.

הסבר את מבנה הפרשה ואת הקשר שבין שתי המצוות הנ"ל.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר