גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דין קרן וחומש בשבועת שקר

ב.

תנאי ותוצאה

ג.

הוראת הסמיכות "חטאות האדם"

ד.

"למעול מעל בה'"

ה.

וידוי דברים נלמד מפרשתנו

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

ז.

ישראל המחזיק בנכסי הגר

פרשת נשא
שנת תש"ד

גזל הגר

במדבר פרק ה

א.  דין קרן וחומש בשבועת שקר

רמב"ם ,הלכות גזלה ואבדה פרק ז'-

הלכה א:

כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספת חומש וחייב בקרבן, והוא הנקרא אשם גזלות.

הלכה ח':

אין הנשבע על כפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו, אבל אם באו עדים והוא עומד בכפירתו משלם הקרן בלבד על פי עדים ואינו משלם החומש...

ועיין רש"י:

ד"ה למעל מעל: הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר היא האמורה בפרשת ויקרא (ויקרא ה') ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו וגו' ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה: האחד, שכתוב "והתודו" לומר שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים עד שיודה בדבר, והשני, על גזל הגר שהוא ניתן לכהנים.

1.

מצא סמך בפסוקים לנאמר בהלכה ח'!

2.

מה הטעם לדין הבאת החומש והקרבן רק למודה מעצמו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר