גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"נקמת בני ישראל" - "נקמת ה'"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

פירוש המילה "וימָסרו"

ד.

כלי הקודש והחצוצרות

ה.

היוצאים למלחמה במדין

ו.

שאלות בתרגום אונקלוס

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מטות - מסעי
שנת תש"ד

הנקמה במדין

במדבר פרק לא, פסוקים א - ח

א.  "נקמת בני ישראל" - "נקמת ה'"

פסוקים א'-ב'

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים"

פסוק ג'

"וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל הָעָם לֵאמֹר... לָתֵת נִקְמַת ה' בְּמִדְיָן"

רבים מן המפרשים תמהו, מה ראה משה רבנו לשנות מדברי ה' שנאמרו לו.

עיין:     

רש"י:

ד"ה נקמת ה': שהעומד כנגד ישראל כאלו עומד כנגד הקב"ה.

במדבר רבה כ"ב:

הקב"ה אמר "נקמת בני ישראל" ומשה אמר "נקמת ה'"? אמר הקב"ה להם: דין שלכם מתבקש, שגרמו לי להזיק לכם. אמר משה: ריבון העולמים!  אם היינו ערלים או עובדי עבודה זרה או כופרי מצוות לא היו שונאים אותנו, ואינם רודפים אחרינו אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו, הילכך הנקמה שלך, "לתת נקמת ה' במדין".

1.

הגדר את המושג "נקם" לפי המדרש הזה.

2.

היש הבדל בהוראת הפועל "נקם" אם הוא בבנין קל, ואם בבנין התפעל?

3.

אם כן, הגדר את ההבדל ונמק אותו על סמך ראיות מן המקרא (עיין גם לקמן שאלה ו').

4.

עד כמה מזדהית תשובת רש"י עם תשובת המדרש?

5.

שאלת בקיאות: היכן מצינו רעיון זה (המובע במדרש), בנ"ך, בדברי חז"ל, ברש"י?

6.

כיצד אפשר לתרץ את הקושי הנ"ל בדרך הפשט?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר