גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

"אלה הדברים אשר דבר משה"

ג.

"בעבר הירדן"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

לסגנון רש"י בעבדו את מקורו

פרשת דברים
שנת תש"ד

"אלה הדברים"

דברים פרק א, פסוקים א - יט

א.  למבנה הפרשה

הערה: בפרשיות הראשונות של ספר דברים על הלומד לשים לב במיוחד לחלוקת העניינים ולמבנה הפרשיות.

ר' דוד הופמן, מחלק את החלק הראשון של הספר, דברי משה הראשונים, לשני חלקים עיקריים:

            חלק ראשון: פרק א' פסוק ו' – פרק ב' פסוק א'.

            חלק שני: פרק ב' פסוק ב' – פרק ב' פסוק כ"ט.

1.

נמק את החלוקה הזאת בנימוקים פנימיים וחיצוניים.

מהו הרעיון העיקרי של כל אחד משני החלקים הנ"ל?

מהו הרעיון המשותף בשני החלקים?

2.

מהי חלוקת פרק א'? סמן בייחוד איזה חלקים בפרק הם חלקים עיקריים ואיזה מהם נאמרו דרך אגב ויש לראותם כמאמרים מוסגרים.

3.

מה ענין מינוי השופטים לפרקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר