גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

הנסיון שנתנסו ישראל במדבר

ג.

יחס ה' כיחס אב לבנו

ד.

"ואכלת ושבעת וברכת"

ה.

ערכה וטעמה של ברכת המזון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תש"ד

ואכלת ושבעת וברכת

דברים פרק ח, פסוקים א - י

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק א'

ד"ה כל המצוה: כפשוטו. ומדרש אגדה: אם התחלת במצוה גמור אותה, שאינה נקראת המצוה אלא על שם הגומרה, שנאמר (יהושע כ"ד) ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם - והלא משה לבדו נתעסק בהם להעלותם? אלא, לפי שלא הספיק לגומרה וגמרוה ישראל - נקראת על שמם.

 

מה בין הפשט למדרש? למה לא הסתפק רש"י בפשט?

2) פסוק ב'

ד"ה התשמר מצוותיו: שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו.

 

למה לא פירש במשמעות: לדעת אם תקיים מצוותיו.

3) פסוק ה'

ד"ה זית שמן: זיתים העושים שמן.

 

מה מובן הסמיכות כאן, ובמה שונה ממובנה הרגיל של סמיכות.

הבא דוגמאות לשימוש זה בסמיכות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר