גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השונא שהרג בשגגה

ב.

הנכנס לחצר בעה"ב שלא ברשות

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ואם ירחיב ה'"

ה.

"לא תחוס עינך עליו"

ו.

"ובערת דם הנקי"

ז.

שאלות בקיאות

פרשת שופטים
שנת תש"ד

ערי מקלט

דברים פרק יט, פסוקים א - יג

הערה: בפרשת ערי המקלט עסק גם שאלון מטות-מסעי תש"ג. שם הובאו דעות שונות בטעם מצוות שילוח הרוצח בשגגה לערי המקלט. עיין שם.

א.  השונא שהרג בשגגה

רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו' הלכה י':

השונא שהרג בשגגה אינו נקלט, שנאמר "והוא לא אויב לו".

הסבר מהי סיבת הדין הזה! (הלא לכאורה חטאו גדול יותר, ולמה פטרוהו מעונש גלות?)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר