גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וילך משה"

ב.

"לא אוכל עוד לצאת ולבוא"

ג.

מה הקשר

ד.

תיאור השגחת ה'

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

מצוות הקהל

פרשת וילך
שנת תש"ד

דברי משה לפני מותו

דברים פרק לא, פסוקים א - יד

א.  "וילך משה"

פסוק א'

"וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה"

ראב"ע:

ד"ה וילך: הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת שלא יפחדו, וחיזק לבם בדברי יהושע. על כן כתוב אחריו: ואתה תנחילנה אותם.

1.

אברבנאל, מקשה:

הנה קודם לזה כתוב (כ"ט א'): "ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר להם אתם ראיתם..." והמשך אחריו פרשת נצבים (כ"ט ט'): "אתם נצבים..." וכל דברי הברית והרי כולם היו לפניו באותו פומבי, ואיך אם כן אמר כאן שהלך משה לדבר אליהם? כי כיוון שהיו כולם מקובצים יחד לעניין הברית היה לו לדבר אליהם שם ולא יצטרך ללכת לכל שבט ושבט לדבר אליהם?

נסה לענות על שאלתו.

2.

שד"ל:

"וילך" כמו (בראשית כ"ו י"ג) וילך הלך וגדל, (שמות י"ט י"ט) ויהי קול השופר הולך וחזק (שופטים ד') ותלך יד בני ישראל הלך וקשה (יונה א') כי היה הולך וסוגר עליהם (ירמיהו כ"ט י"ב) וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אלי.

כיצד מפרש שד"ל את פסוקנו, ובמה הוא שונה מן הפירוש הרגיל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר