גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הנהגת ישראל - נס ולא טבע

ב.

השמטות והוספות בדברי משה

ג.

גבולות "הארץ הזאת"

ד.

הבטחת משה לחלוצים

ה.

מיקום דברי משה ליהושע

ו.

תוכחת ישעיהו - מדברי המדרשים

פרשת דברים
שנת תש"כ

נאומו של משה + הפטרה

דברים פרקים א - ג

א.  הנהגת ישראל - נס ולא טבע

אברבנאל, לסוף פרשתנו:

ראה משה רבנו לבאר את המצוות וליעד שכר על עשייתן שהיא כבוד הארץ וירושתה. ולפי שהיה אפשר שהשומעים זה יסתפקו במה שראו בהליכת אבותיהם במדבר ארבעים שנה, וממה שראו שפעמים נלחמו והיו מנוצחים ופעמים נלחמו וניצחו את האויבים, ופעמים עברו עליהם ולא נלחמו עמהם ליראתם אותם – ויאמרו: "זהו דרך טבע ולא מעשה נס", הנה בעבור זה קודם ביאור המצוות – הודיעו סיבת העכוב במדבר, שהיה בעוון המרגלים.
והודיעם, שאם אבותם היו מנוצחים מן האמורי במלחמה, היה זה להיותם נזופים מש"י לפי שעלו ונלחמו הפך הציווי האלוהי.
ואם לא נלחמו עם בני עשו, עמון ומואב, היה זה מפני הציווי האלוהי, לא ליראתם אותם. ואם ניצחו את סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן היה זה בכח האלוהי, לא בגבורתם.

1.

הסבר, איזו שאלה כללית ביחס לפרשתנו רצה לישב בתתו סכום זה לפרשה?

2.

לאילו מקומות בפרשתנו יתכוון באמרו "פעמים נלחמו..." ו"פעמים נלחמו..." ו"פעמים עברו..."?

3.

האין אברבנאל סותר דברי עצמו בשני המקומות המסומנים בקו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר