גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

המצוות הכלליות

ב.

שאלות תחביר וסגנון

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ושמרת משמרתו"

ה.

שאלות בדברי ספורנו

ו.

האמנם "עד היום הזה"

ז.

תשענו על זכות מעשיכם

פרשת עקב
שנת תש"כ

ושמרת משמרתו

דברים פרק יא

א.  המצוות הכלליות

לדעת ר' דוד הופמן, (פירוש לדברים) בפרק ט' פסוק א' נפתח החלק השלישי של דברי משה העוסק במצוות הכלליות (בפרק י"א, כ"ו נפתחת ההקדמה לחלק העוסק במצוות הפרטיות). חלק שלישי זה (ט' א' – י"א כ"ה) מתחלק טוב לדעתו לחמש פסקאות.

1.

במה יש לראות בפסוק א' של פרק ט' פתיחה לחלק חדש?

2.

מצא מהן חמש הפסקאות האלה.

3.

מהו הקשר הפנימי בין חמש הפסקאות הללו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר