גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכת ה'

ב.

"מוראכם וחתכם"

ג.

לאיסור "אך בשר בנפשו"

ד.

שאלות בפרשנים

ה.

"זאת אות הברית"

ו.

"בענני ענן" - שאלות ברש"י

פרשת נח
שנת תש"ג

ברכת ה'

בראשית פרק ט, פסוקים א - יז

עצה טובה: קרא פירושו של רש"ר הירש לפסוק א' ולפסוק ט"ו!

א.  ברכת ה'

השווה את ברכת ה' לאדם וחוה לברכה שניתנה לנח ולבניו.

מה השינויים ומה סיבתם?

מה היחס החדש כלפי בעלי החיים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר