גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

חידה

ג.

חטאו של ישמעאל

ד.

"בן האמה" - "בנו"

ה.

שרה חטאה בעינוי הגר

ו.

גירוש הגר

ז.

התנהגות הגר - אכזריות?

ח.

ענין הבאר

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תש"ג

גירוש ישמעאל

בראשית פרק כא, פסוקים א - כא

א.  שאלות כלליות

1) רש"י, פסוק א':

ד"ה פקד את שרה: (בבא קמא צ"ב) סמך פרשה זו ללמדך שכל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, שנאמר ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה' פקד את שרה שפקדה כבר קודם שרפא את אבימלך.

 

מניין לו שפקדה כבר קודם שריפא את אבימלך?

2) ראב"ע, פסוק ב':

ד"ה למועד אשר דבר אתו המלאך: ששאל איה שרה אשתך. גם שב אליו כי כן אמר לו. ולא הוסיף השם על שם יצחק ולא החליפו כי הוא ציוה לקראו כן.

 

מה קשה לו?

מה פירוש "גם שב אליו כי כן אמר"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר