גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מרדף לבן אחר יעקב

ב.

שאלות באונקלוס

ג.

"מטוב ועד רע"

ד.

שאלות במפרשים

ה.

בפירוש מילות "כי"

ו.

חזרת הפסוקים "עשרים שנה"

ז.

"טרפה לא הבאתי"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויצא
שנת תש"ג

לבן ויעקב

בראשית פרק לא, פסוקים יז - מב

עצה טובה: (לא למתחילים) בקשר לשאלה ב2. קרא מורה נבוכים חלק ב' פרק מ"א.

א.  מרדף לבן אחר יעקב

רש"י, פסוק כ"ג:

ד"ה דרך שבעת ימים: כל אותן שלושה ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו. נמצא יעקב רחוק מלבן ששה ימים, ובשביעי השיגו לבן, למדנו שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן ביום אחד (שנאמר וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, ולא נאמר וירדוף אחריו שבעת ימים).

רמב"ן, פסוק כ"ב:

ד"ה ביום השלישי: שהרי דרך ג' ימים היה ביניהם. דרך שבעת ימים - כל אותן ג' ימים הלך המגיד להגיד את לבן שהלך יעקב לדרכו, נמצא רחוק מלבן ששה ימים, ובשביעי השיגו, ולמדנו שכל מה שהלך יעקב בששה ימים הלך לבן ביום אחד. לשון רש"י מבראשית רבה (ע"ד ו').

ונכון הוא שילך לבן כגיבור לרוץ אורח, כי כן דרך הרודפים, אבל לבן דרך שלושה ימים שם בין צאנו ובין הצאן אשר ביד יעקב, לא בין העיר ובין צאנו, כאילו לבן רועה צאנו במזרח לעיר, יעקב למערבה, וביניהם דרך שלשת ימים. והנה יעקב מן העיר נסע כי שם ביתו בניו ובנותיו וכל אשר לו מלבד הצאן, והוגד ללבן ביום השלישי כי לא הרגישו ביום הראשון, ושב לבן לעירו ולקח את אחיו משם, ורדף אחריו מעירו שבעה ימים, והשיגו ביום השביעי. אבל נאמר על דעת בראשית רבה, כי מן השדה אשר שם הצאן נסע יעקב, ולבן לקח את אחיו עמו מגוזזי צאנו. ובפרקי רבי אליעזר (פרק ל"ו) נראה כי לבן שב לעירו ומשם לקח כל גיבור וכל בן חיל ורדף אחריו משם.

1.

הסבר את דברי רש"י ואת דברי רמב"ן בעזרת שני ציורים.

2.

מדוע נמנע הרמב"ן לפרש כרש"י?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר