גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וירץ עשו" - נהפך לבו

ב.

יחסו של עשו ליעקב

ג.

בביאור הפסוק "אם נא מצאתי" וכו'

ד.

פגישת יעקב ועשו - "פרשת גלות"

ה.

ארבע מאות האיש - שאלות ברש"י

פרשת וישלח
שנת תש"ג

פגישת יעקב ועשו

בראשית פרק לג

א.  "וירץ עשו" - נהפך לבו

פסוק ד' 

"וַיָּרָץ עֵשָׂו לִקְרָאתוֹ וַיְחַבְּקֵהוּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָו וַיִּשָּׁקֵהוּ וַיִּבְכּוּ"

ספורנו:

ד"ה וירץ עשו: נהפך לבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב כענייננו בגלות עם בני עשו האומר בגבהו מי יורדני ארץ. והורה שנהיה נמלטים מיד חרב גאותו בהכנעה ומנחה, כאמרם ז"ל שאחיה השילוני קילל את ישראל כקנה הנכנע לכל הרוחות, הן לו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית מקדשנו, כמו שהעיד רבן יוחנן בן זכאי באמרו (גטין פרק הנזקין) בריוני דבן לא שבקונן.

והנה דברי חז"ל שעליהם ירמוז:

תענית ב' א':

מאי דכתיב (משלי כ"ז) נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא - שטובה קללה שקלל אחיה השילוני את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשע. אחיה השילוני קיללם בקנה אמר להם לישראל (מלכים א' י"ד) והכה ה' את ישראל כאשר יגוד הקנה במים. מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן, דממו הרוחות – עמד הקנה במקומו. אבל בלעם הרשע ברכן כארז שנאמר (במדבר כ"ד ו') כארזים, מה ארז זה, אפילו כל רוחות שבעולם נושבים בו אין מזיזין אותו ממקומו, כיוון שנשבה בו רוח דרומית – עוקרתו והופכתו על פניו.

לשם מה הביא ספורנו דברי חז"ל אלה, ומה הקשר בינם ובין פסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר