גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לפרק זה בכללו

ב.

ללשון הפסוק "ויהי ה' את יוסף"

ג.

"כי ה' אתו"

ד.

"הלחם אשר הוא אוכל"

ה.

שאלות במפרשים

ו.

השוואת פסוקים

ז.

"ראו" וכו' - שיתפתם בצרתה

ח.

לא האמין פוטיפר באשמת יוסף

ט.

שאלה באונקלוס

פרשת וישב
שנת תש"ג

יוסף

בראשית פרק לט

א.  לפרק זה בכללו

שאלות הנוגעות בפרק זה בכללו:

1.

מהי מגמת התורה בהשתמשה בביטויים דומים או שווים בתחילת פרקנו (א'-ג') ובסופו (כ'-כ"ג)?

2.

כיצד יש לפרש את הפסוק בתהלים ק"ח כ"ג "לאסר שרים בנפשו" על יסוד המסופר בפרקנו?

3.

באר את ההדרגה בעלייתו של יוסף המתוארת בפסוקים ב'-ו'.

כמה שלבי עלייה נזכרים כאן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר