גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

רציעת העבד - שאלות ברש"י

ב.

על מה "לא יקשה בעיניך"

ג.

ההפרש שבין עבד ושכיר

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ראה
שנת תשכ"ז

עבד עברי

דברים פרק טו, פסוקים יב - יח

א.  רציעת העבד - שאלות ברש"י

פסוק י"ז

"וְלָקַחְתָּ אֶת הַמַּרְצֵעַ וְנָתַתָּה בְאָזְנוֹ וּבַדֶּלֶת וְהָיָה לְךָ עֶבֶד עוֹלָם"

רש"י, שמות כ"א ה' – ו':

ד"ה: ורצע אדוניו את אזנו במרצע: ומה ראה אוזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר ר' יוחנן בן זכאי; אוזן זאת ששמעה על הר סיני: "לא תגנוב!" והלך וגנב – תרצע. – ואם מוכר עצמו: אוזן ששמעה על הר סיני: "כי לי בני ישראל עבדים" והלך זה וקנה אדון לעצמו – תרצע.
ר' שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר: מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה: דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי (ויקרא כ"ה) "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם" – ולא עבדים לעבדים, והלך וקנה אדון לעצמו – ירצע בפניהם.

1.

מה הרעיון המשותף בדרשות אלה?

2.

ממפרשי רש"י מקשים: מה פירוש "כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות אמרתי: כי לי בני ישראל..."? והלא פסוק זה בהר סיני נאמר למשה (בפרשת בהר) ולא נאמר במצרים?

3.

למה לא נאמרה ההנמקה הגדולה לכל דיני עבדים, "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם..." (ויקרא כ"ה נ"ה) לא בפרשת משפטים ולא בפרשתנו, ונאמרה רק בפרשת בהר?

4.

בעל גור אריה, מקשה:

אם טעמא משום דהלך וגנב – ירצע, יהיה נרצע בתחילת שש? וכן במוכר עצמו, דהוא נרצע בשביל אוזן ששמעה "כי לי בני ישראל עבדים" – אם כן יהא נרצע בתחילת שש? (כלומר: מיד עם כניסתו לעבדות!)

ענה לשאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר