גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת סיפור החלום

ב.

החסר בפתרון יוסף

ג.

שאלות לשון וסגנון

ד.

"את חטאי" - ברבים

ה.

כינוייו של בית הסוהר

ו.

איך העז יוסף לתת עצות?

ז.

"וייטב הדבר בעיני פרעה"

ח.

"הנמצא כזה"

ט.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת מקץ
שנת תש"ג

חלום פרעה

בראשית פרק מא

אם אין לך פנאי לענות על הכל, דלג על שלוש הראשונות והתחל בד'.

א.  השוואת סיפור החלום

השווה את סיפור החלום על ידי הכתוב (ב'-ז') לסיפור החלום על ידי פרעה (י"ז-כ"ד).

אברבנאל:

והנה סיפר פרעה חלומו ושינה דברים מועטים, אם בהוסיפו... ואם בשנותו... וקיצר הכתוב במקום אחד והאריך במקום אחר כפי צורך הענין.

1.

נסה לבאר מה "צורך העניין" באחדים מן השינויים.

2.

מה טעם לא פירט הכתוב סיפור פרעה בפסוק ח' והסתפק במילה "ויספר" בלבד, ופירט את כל הסיפור בפסוקים י"ז-כ"ד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר