גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויזבח לאלוקי אביו יצחק"

ב.

"אנכי ארד עמך מצרימה"

ג.

בחשבון שבעים נפש

ד.

פגישת יוסף ויעקב

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תש"ג

הירידה מצרימה

בראשית פרק מו, פסוקים א - כט

שאלה ב רק למתקדמים!

א.  "ויזבח לאלוקי אביו יצחק"

פסוק א'

"וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵא-לֹהֵי אָבִיו יִצְחָק"

מה קשה כאן, ואיך מתרצים את הקושי רש"י, רשב"ם, ספורנו?

(להבנת דברי ספורנו עיין כ"ו ב').

רש"י:

ד"ה אביו יצחק: חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם.

רשב"ם:

ד"ה לאלהי אביו יצחק: שעשה שם יצחק מזבח בבאר שבע כשנגלה לו הקב"ה כמה שנאמר בפרשת אלה תולדות יצחק ועשה גם הוא שם זבחים כמו שעשה אביו.

ספורנו:

ד"ה לאלהי אביו יצחק: שאמר ליצחק אל תרד מצרימה.

להבנת דברי ספורנו הנ"ל עיין פרק כ"ו פסוק ב':

"וַיֵּרָא אֵלָיו ה' וַיֹּאמֶר אַל תֵּרֵד מִצְרָיְמָה שְׁכֹן בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ"

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר