גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לשפוט צדק ולשפוט אמת - שאלות ברש"י

ב.

"אבק שוחד" בחז"ל

ג.

נזקי השוחד

ד.

"ויסלף דברי צדיקים" - מבנה תחבירי

פרשת שופטים
שנת תשכ"ז

ולא תקח שוחד

דברים פרק טז, יט

א.  לשפוט צדק ולשפוט אמת - שאלות ברש"י

פסוק י"ט

"וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד"

רש"י:

ד"ה ולא תקח שוחד- אפילו לשפוט צדק.

השווה לדבריו בשמות כ"ג ח':

ד"ה ושוחד לא תקח - אפילו לשפוט אמת. וכל שכן כדי להטות הדין, שהרי כדי להטות הדין נאמר כבר "לא תטה משפט".

1.

הסבר, מה ראה רש"י לשנות בלשונו ולומר בפירושו לפסוק בפרשת משפטים "לשפוט אמת" ובפרשתנו "לשפוט צדק"?

2.

לדברי רש"י הנ"ל אומר בעל גור אריה:

"אפילו לשפוט אמת" – דאי לשפוט שקר, לא יתכן לומר אחריו "כי השוחד יעוור"! דהא הוא מתכוון להטעות. אלא שהפסוק מכוון לומר: "אפילו לשפוט אמת" וקאמר רחמנא: לא יקח, ודאי אפשר שלא יטה (=משפט).

הסבר, לפי דבריו, מה הטעם שאסור לקחת שוחד, גם אם החלטתו נחושה לשפוט אמת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר