גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בחירת ישראל

ב.

"ומשה עלה" - למתקדמים

ג.

"אתם ראיתם"

ד.

משל הנשר

ה.

"ועתה אם שמוע תשמעו"

ו.

להבנת סגנון רש"י

פרשת יתרו
שנת תש"ג

בחירת ישראל

שמות פרק יט

עצה טובה (למתקדמים): להבנת פסוק כ': למד מורה נבוכים חלק א' פרק י', כוזרי מאמר ג' סעיף ד'.
א.  בחירת ישראל

אחרי הסבירו למלך הכוזרי עניין מתן תורה לישראל, ממשיך החבר:

לא קרא משה לתורתו זולתי עמו ואנשי לשונו וייעד אותם הבורא להזהיר על תורתו כל הימים על ידי נביאים...
אמר הכוזרי: והלא היה יותר טוב שיישר הכל (את האנושות כולה) והיה זה יותר נכון וראוי בחכמה? (כוזרי מאמר א', סעיפים ק"א וק"ב).

מה עונה ספורנו לשאלה זו?

ספורנו, פסוק ה':

ד"ה והייתם לי סגולה: אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי מכל יתר הנמצאים השפלים, כי הוא לבדו המכוון בהם, כאמרם ז"ל (אבות ג' י"ד) "חביב אדם שנברא בצלם", מכל מקום אתה תהיה לי סגולה מכולם.

ד"ה כי לי כל הארץ: וההבדל ביניכם בפחות ויתר הוא, כי אמנם לי כל הארץ וחסידי אומות העולם יקרים אצלי בלי ספק.

פסוק ו':

ד"ה ואתם תהיו לי: ובזה תהיו סגולה מכולם כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם ה', ולעבדו שכם אחד, כמו שיהיה עניין ישראל לעתיד לבא כאמרו "ואתם כהני ה' תקראו" (ישעיה ס"א ו'), וכאמרי "כי מציון תצא תורה" (שם ב' ג').

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר