גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פסקאות מוסגרות בפרקנו

ב.

איסור מלחמה עם עשו עמון מואב

ג.

שאלות במפרשים

ד.

פירוש המילה "ידע"

ה.

"וידבר ה' אלי" - בלשון חיבה - שאלות ברש"י

ו.

מעלת השלום - שאלות ברש"י

ז.

בביאור הפסוק "כאשר עשו לי" וכו'

פרשת דברים
שנת תש"ג

מסעות ישראל במדבר

דברים פרק ב

עצה טובה: קרא דברי כלי יקר ד"ה רב לכם סב את ההר הזה!

א.  פסקאות מוסגרות בפרקנו

לפי דעת מפרשים רבים יש בפרק ב' שתי פסקאות מוסגרות (פסוקים שיש להבינם כאילו נכתבו בסוגריים).

סמן אותן והסבר מה תפקידן בפרק זה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר