גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלה כללית

פרשת ויקרא
שנת תשל"א

אשם

ויקרא פרק ה, פסוקים יד - כו

לדיני אשם גזלות (פסוקים כ'-כ"ו) עיין גם גיליון ויקרא תש"י.

 

א.  שאלה כללית

ר' דוד הופמן, בפירושו לויקרא (קנ"א-קנ"ב):

הפסוק הזה (ויקרא ה' י"ט) מבהיר לנו במילים מדויקות את ההבדל בין קורבן האשם לקרבן החטאת. כל חוטא חוטא בשני פנים: ראשית לעצמו, ונפשו היא שנפגעה בטהרתה על ידי החטא ומורחקת מקרבת אלוקים, שבו מקורה, ושלהיות קרובה אליו הוא ייעודה... חוטאים מסוג זה מחויבים להביא קורבן שמטרתו בעיקר "לחטאת", כלומר לטיהור... אבל יש חטאים אחרים שהם במידה גדולה יותר עברות כלפי ה' וקיפוח זכויותיו... במקרים כאלה, שבהם זכויות ה' מקופחות במישרין או בעקיפין, נדרש קורבן "אשם".

לפסוק כ':

האשמות הקודמים באו עקב חטאים שבהם קופחה זכותו של ה' במישרין, וכאן מדובר בפגיעה בזכויות הרֵעַ, שעל ידו נפגעה בעקיפין גם זכותו של ה'.

1.

שתי תמיהות - אחת במבנה פרקנו (החל מפסוק י"ד עד הסוף), ואחת בפסוק כ"א - מיישב הופמן בדבריו אלה. אלו הן?

2.

כיצד מפרש ר' דוד הופמן את המילים "אשום אשם לה'" שבפסוק י"ט?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר