גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"כנגע נראה לי בבית"

פרשת מצורע
שנת תשל"א

צרעת

ויקרא פרק יד

א.  שאלה כללית

ויקרא רבה מצורע א:

"זאת תהיה תורת המצורע" - הדא הוא דכתיב: (משלי ו') "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו"... ואלו הן: "עינים רמות, לשון שקר וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אוון, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים" ואמר ר' יוחנן: וכולהו לקו בצרעת...

רש"ר הירש, רואה בלשון הפסוק ממשלי הוכחה לכך:

"שאין נגע הצרעת אלא ביטוי לחרון אף ה' המיידה אותו (את הנגע) בגופו של אדם, העושה עצמו בכל אברי גופו נושא ומפיץ כל התכונות הרעות הנ"ל, במקום שיהיו כל אברי גופו כלים להרבות ענוות צדק, דרישת האמת, עשיית הטוב והשכנת שלום בין אדם לרעהו".

הסבר מהו הרמז הלשוני בפסוקנו ממשלי לרעיון המובא בדברי הרב הירש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר