גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"והחזקת בו" - שאלות ברש"י

ג.

"אל תקח מאתו"

ד.

שאלות בדברי כלי-יקר

פרשת בהר
שנת תשל"א

איסור ריבית

ויקרא פרק כה, פסוקים לה - לח

א.  שאלה כללית

בבא מציעא ע"ד ע"ב:

ואלו עוברין בלא תעשה: המלווה (בריבית) והלווה (בריבית) והעָרב והעדים, וחכמים אומרים: אף הסופר, עוברים משום (ויקרא כ"ה ל"ז) "את כספך לא תתן בנשך" ומשום (שם ל"ו) "אל תקח מאתו נשך" ומשום (שמות כ"ב) "לא תהיה לו כנושה" ומשום (שם) "ולא תשימון עליו נשך" ומשום (ויקרא י"ט) "ולפני עיור לא תתן מכשול"

1.

התוכל להסביר למה הקדימה הגמרא את פסוק ל"ז ("את כספך לא תתן...") ואחריו את ל"ו ("אל תקח מאתו..."), ולמה לא הלכה לפי סדר הפסוקים בתורה?

2.

מה עניין הפסוק ויקרא י"ט י"ד "ולפני עיור לא תתן מכשול" לאיסור ריבית, והלוא המלווה והלווה אינם "עיורים", כי יודעים הם אשר לפניהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר