גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

"בני האלוהים"

ג.

השוואת מפרשים

פרשת בראשית
שנת תשל"א

בני האלוהים

בראשית פרק ו, פסוקים א - ג

א.  מדברי המדרש

פסוק ב'

"וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱ-לֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם"

בראשית רבה כ"ו (ה'):

ר' שמעון בן יוחאי קרא להון "בני דייניא".
ר' שמעון בן יוחאי מקלל לכל מאן דקרא להון "בני אלהיא".
תני ר' שמעון בן יוחאי: כל פרצה שאינה מן הגדולים – אינה פרצה.
"כומריא גנבו אלוהיא מאן מומי ביה (=מי ישבע בה – בעבודה הזרה), או מאן מקרב" (= או מי יקריב אליה קורבן).

1.

היכן מציינו בתורה "אלוהים" בהוראה שבה מפרש ר' שמעון בן יוחאי את המילה "אלוהים" בפסוקנו?

2.

למה מקלל ר' שמעון בן יוחאי את אלה המפרשים את פסוקנו שלא כפי פירושו?

3.

א. א. אורבך בספרו "חז"ל: אמונות ודעות" עמוד 147 כותב:

"התרגומים הארמיים התחשבו בקללת ר' שמעון בן יוחאי".

הוכח דבריו.

4.

הסבר את הרעיון הכלול בדברי ר' שמעון בן יוחאי "כל פרצה שאינה..."

5.

העתק את המשל הארמי המובא בסוף דברי המדרש, וסמן אותו בסימני פיסוק.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר