גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"...כמה..."

ג.

בטעם סיפור הרעב

ד.

השוואת פסוקים

ה.

השוואת מפרשים

ו.

"קנה אותנו ואת אדמתנו"

ז.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת ויגש
שנת תשל"א

הרעב במצרים

בראשית פרק מז

א.  שאלה כללית

ר' יוסף אבן כספי, טירת כסף עמוד 133.

וסיפר אחרי זה (אחרי עניין שבעים הנפש) מה שעשה יוסף להרחיק אחיו מעבודת המלכים, כמו אמרו חז"ל (אבות פרק א' משנה ו') "אל תתודע לרשות". ומכל שכן בארץ ההיא, * כמו שידעתי אני.        

1.

הסבר מה הפעולות השונות המוזכרות בפרשתנו שעשה יעקב לאותה מטרה, שעליה מדבר ר' יוסף אבן כספי.

2.

יש אומרים שמטרתו הייתה לא רק להרחיקם מעבודת המלכים אלא להרחיקם גם מהתערב בעם הארץ.

מה ראייתם? האם השיג מטרתו?

---------------------------------------------------------------------------------

 * עיין עלון ההדרכה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר