גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלות כלליות

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשל"א

"ואני אקשה את לב..."

שמות פרק ז, ג

"וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"

א.  מדברי המדרש

שמות רבה י"ג ד':

(י' א') כי אני הכבדתי את לבו. 
אמר ר' יוחנן: מכאן פתחון פה למינין לומר: לא הייתה ממנו שיעשה תשובה.
אמר לו ר' שמעון בן לקיש: ייסתם פיהם של מינין, אלא (משלי ג', ל"ד): "אם ללצים הוא יליץ", שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם בפעם הראשונה, שנייה ושלישית ואינו חוזר בו, והוא נועל לבו מן התשובה, כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא חמש פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך.

1.

הסבר את קושייתו של ר' יוחנן.

2.

כיצד מיישב ריש לקיש את קושייתו?

3.

הוכח מן הכתוב מה שאומר ריש לקיש, ששיגר הקדוש ברוך הוא אליו חמש פעמים ולא השגיח ורק לאחר מזה הכביד את ליבו. (שים לב: חמש פעמים דווקא!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר