גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

שאלות מבנה

ג.

"מכה איש..." - שאלות ברש"י

ד.

שאלות כלליות

פרשת משפטים
שנת תשל"א

הלכות שונות

שמות פרק כא, פסוקים יב - לו

א.  שאלות מבנה

נסה להסביר את מבנה הפרשה החל מפרק כ"א פסוקים י"ב-ל"ו על פי השאלות הבאות:

1.

מה מקום פסוק י"ג בתוך הפסקה י"ב–י"ז?

2.

מה מקומו של פסוק ט"ז בין ט"ו לבין י"ז, והלוא לכאורה צריכים פסוקים ט"ו, ו–י"ז לבוא סמוכים?

3.

מה המאחד את הפסוקים י"ח-כ"ז לחטיבה אחת, ומה מקום חטיבה זו בין י"ב-י"ז ובין כ"ח והלאה?

4.

מה מקומם של פסוקים ל"ג-ל"ד (דיני בור) בין פסוקים כ"ח-ל"ב (שור שגנח אדם) ובין ל"ה-ל"ו (שור שנגח שור), והלוא לכאורה צריכים פסוקים כ"ח-ל"ב ול"ה-ל"ו לבוא סמוכים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר