גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת סגנון

ב.

השוואת מפרשים

ג.

השוואת מפרשים

ד.

העלאת הנר

פרשת תצוה
שנת תשל"א

"ואתה תצוה..."

שמות פרק כז, פסוקים כ - כא

א.  שאלת סגנון

ר' משה חפץ, בספרו מלאכת מחשבת (איטליה במאה ה-15):

כל השלם מחבירו ביותר הוא מוכן לקבל דברי כיבושין ו"תחת גערה במבין" (משלי י"ז י') ומיראת שבט אנשים ונגעי בני אדם.
לכן ראוי לדבר אל כל אדם בלשונו...

מה הפליאה הסגנונית שבפרשתנו (פרקים כ"ז-כ"ח), אשר למען יישב אותה הביא הפרשן את דבריו?

(הערה: שים לב לסגנונו המליצי המיוחד. דבריו אלה הם צירוף הפסוקים הבאים (לפי הסדר שבו הם מובאים בדבריו): משלי י"ז י', תהילים צ"ב ז', מלכים א' י"ט י"ב, דברים ד' י"ב, שמות ל"ב י"ח, משלי י"ז י', שמואל ב' ז' י"ד).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר