גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"ברוך אתה..."

ג.

שאלות במפרשים

ד.

"והותירך ה' לטובה"

פרשת כי תבוא
שנת תשל"א

הברכות

דברים פרק כח, פסוקים א - יד

א.  שאלה כללית

השווה ברכות אלה לברכות שבפרשת בחקותי (במדבר כ"ו ג'–י"ג).

לדעת כמה מפרשים, מכוונים הברכות בפרשת בחקותי לתקופתה הראשונה של ישיבת ישראל בארצו, ואילו הברכות שבפרשתנו מכוונות לתקופה מאוחרת יותר - "כי תוליד בנים... ונושנתם בארץ".

הסבר, אלו הבדלים שבין שתי הפרשיות (ביחס לברכות) מתבארים מתוך כך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר